UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér grafického designu a vizuální komunikace – 1. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Fotografie - základy 7070 ZK 2
Knižní vazba 2751 Z 1 2752 ZK 2
Moderní umění 1. poloviny 20. století TB0002 ZK 3
Design 19. století TB0006 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Grafický design a vizuální komunikace - klauzurní projekt
 
G3K1 ZK 7 G3K2 ZK 7
Grafický design a vizuální komunikace - semestrální práce
 
G3S1 ZK 9 G3S2 ZK 9
Základy grafických technik
 
7021 Z 1 7022 ZK 2
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Základy polygrafie 1601 ZK 2
Technická redakce tiskovin 1611 ZK 2
Adobe Illustrator + Photoshop - základy
 
2773 Z 2 2774 ZK 2
Tvorba tiskovin
 
7093 ZK 2 7094 Z 1
Virtuální realita
 
2775 Z 2 2776 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 33 42
Počet předepsaných kreditů celkem 33 42
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -6.75 -15.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan193-1.html