UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér ilustrace a grafiky – 3. ročník

Studijní obor: Grafika a vizuální komunikace (8206R106) Katedra grafiky I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ilustrace a grafika - klauzurní projekt
 
G1K5 ZK 7 G1K6 ZK 7
Ilustrace a grafika - semestrální práce
 
G1S5 ZK 9 G1S6 ZK 9
Grafické techniky - kamenotisk 7061 Z 1 7062 ZK 2
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 9 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27 27
Platnost dat k 17. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan191-3.html