UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér textilní tvorby

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
TB0006 Design 19. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
U6K1 Textilní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7
U6S1 Textilní tvorba - semestrální práce 1 ZK 9
2485 Nauka o textilních materiálech 1 Z 1
2601 Oděvní střihové konstrukce 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
2. semestr
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
U6K2 Textilní tvorba - klauzurní projekt 2 ZK 7
U6S2 Textilní tvorba - semestrální práce 2 ZK 9
2486 Nauka o textilních materiálech 2 ZK 2
2602 Oděvní střihové konstrukce 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
3. semestr
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
U6K3 Textilní tvorba - klauzurní projekt 3 ZK 7
U6S3 Textilní tvorba - semestrální práce 3 ZK 9
2603 Oděvní střihové konstrukce 3 Z 1
2506 Textilní technologie 1 Z 2
1551 Nauka o písmu 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
4. semestr
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
U6K4 Textilní tvorba - klauzurní projekt 4 ZK 7
U6S4 Textilní tvorba - semestrální práce 4 ZK 9
2604 Oděvní střihové konstrukce 4 ZK 2
2507 Textilní technologie 2 Z 2
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 39
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
U6K5 Textilní tvorba - klauzurní projekt 5 ZK 7
U6S5 Textilní tvorba - semestrální práce 5 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
U6K6 Textilní tvorba - klauzurní projekt 6 ZK 7
U6S6 Textilní tvorba - semestrální práce 6 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U6K7 Textilní tvorba - klauzurní projekt 7 ZK 7
U6S7 Textilní tvorba - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan190-ects.html