UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér textilní tvorby – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Textilní tvorba - klauzurní projekt
 
U6K5 ZK 7 U6K6 ZK 7
Textilní tvorba - semestrální práce
 
U6S5 ZK 9 U6S6 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 17 18
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 18
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10.25 9.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25 27.25
Platnost dat k 27. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan190-3.html