UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér textilní tvorby – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Dějiny evropského kostýmu a módy TB0017 Z 1 Zapsat TB0018 ZK 2 Zapsat
Teorie módy
 
TB0019 ZK 3 Předmět není vypsán
Textilní tvorba - klauzurní projekt
 
U6K1 ZK 7 U6K2 ZK 7
Textilní tvorba - semestrální práce
 
U6S1 ZK 9 U6S2 ZK 9
Nauka o textilních materiálech 2485 Z 1 2486 ZK 2
Oděvní střihové konstrukce 2601 Z 1 2602 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 24 31
Počet předepsaných kreditů celkem 24 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.25 -3.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.25 27.25
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan190-1.html