UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
SZ0004 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0001 Seminář k bakalářské práci
Z-1-
1
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
238* Nauka o materiálech - Materiologie
Z-1-
ZK-2-
3
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
251* Základy digitálního zobrazování
ZK-2-
ZK-2-
4
TB0006 Design 19. století
ZK-3-
3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TB0017-8 Dějiny evropského kostýmu a módy
Z-1-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
Z-1-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
3
TB0019 Teorie módy
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
U5K* Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
U5S* Design oděvu a obuvi - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
248* Nauka o textilních materiálech
Z-1-
ZK-2-
3
137* Oděvní kresba
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
4
260* Oděvní střihové konstrukce
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
6
152* Zdravotně nezávadné obouvání
Z-1-
ZK-2-
3
150* Technologie zpracování galanterních výrobků
Z-1-
ZK-2-
3
155* Nauka o písmu
Z-1-
ZK-2-
3
261* 5-6 Obuvnické střihové konstrukce
Z-1-
ZK-2-
3
Minimální počet kreditů 197
Povinně volitelné předměty
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie 4
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba 4
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba 4
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba 4
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika 4
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba 4
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby 4
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie 4
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba 4
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba 4
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba 4
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika 4
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba 4
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby 4
Minimální počet kreditů 64
Počet předepsaných kreditů celkem 261
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -34
Celkový počet kreditů 227
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan189.html