UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
TB0006 Design 19. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
U5K1 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 1 ZK 7
U5S1 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 1 ZK 9
2485 Nauka o textilních materiálech 1 Z 1
1371 Oděvní kresba 1 Z 1
2601 Oděvní střihové konstrukce 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
2. semestr
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
U5K2 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 1 ZK 7
U5S2 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 2 ZK 9
2486 Nauka o textilních materiálech 2 ZK 2
1372 Oděvní kresba 2 Z 1
2602 Oděvní střihové konstrukce 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 34
3. semestr
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
U5K3 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 3 ZK 7
U5S3 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 3 ZK 9
1373 Oděvní kresba 3 Z 1
2603 Oděvní střihové konstrukce 3 Z 1
1521 Zdravotně nezávadné obouvání 1 Z 1
1501 Technologie zpracování galanterních výrobků 1 Z 1
1551 Nauka o písmu 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
4. semestr
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
U5K4 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 4 ZK 7
U5S4 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 4 ZK 9
1374 Oděvní kresba 4 Z 1
2604 Oděvní střihové konstrukce 4 ZK 2
1522 Zdravotně nezávadné obouvání 2 ZK 2
1502 Technologie zpracování galanterních výrobků 2 ZK 2
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 42
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
U5K5 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 5 ZK 7
U5S5 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 5 ZK 9
2615 Obuvnické střihové konstrukce 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
U5K6 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 6 ZK 7
U5S6 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 6 ZK 9
2616 Obuvnické střihové konstrukce 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U5K7 Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt 7 ZK 7
U5S7 Design oděvu a obuvi - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan189-ects.html