UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
 
U5K5 ZK 7 U5K6 ZK 7
Design oděvu a obuvi - semestrální práce
 
U5S5 ZK 9 U5S6 ZK 9
Obuvnické střihové konstrukce 2615 Z 1 2616 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 18 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 18 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10.375 8.375
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375 28.375
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan189-3.html