UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu oděvu a obuvi – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Nauka o materiálech - Materiologie 2385 Z 1 2386 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Dějiny uměleckého řemesla TB0005 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Dějiny evropského kostýmu a módy TB0017 Z 1 Zapsat TB0018 ZK 2 Zapsat
Teorie módy
 
TB0019 ZK 3 Předmět není vypsán
Design oděvu a obuvi - klauzurní projekt
 
U5K3 ZK 7 U5K4 ZK 7
Design oděvu a obuvi - semestrální práce
 
U5S3 ZK 9 U5S4 ZK 9
Oděvní kresba 1373 Z 1 1374 Z 1
Oděvní střihové konstrukce 2603 Z 1 2604 ZK 2
Zdravotně nezávadné obouvání 1521 Z 1 1522 ZK 2
Technologie zpracování galanterních výrobků 1501 Z 1 1502 ZK 2
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 40
Počet předepsaných kreditů celkem 28 40
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0.375 -11.625
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.375 28.375
Platnost dat k 17. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan189-2.html