UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér módní tvorby

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
U4K1 Módní tvorba - klauzurní projekt 1 ZK 7
U4S1 Módní tvorba - semestrální práce 1 ZK 9
2601 Oděvní střihové konstrukce 1 Z 1
2485 Nauka o textilních materiálech 1 Z 1
1371 Oděvní kresba 1 Z 1
TB0006 Design 19. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
2. semestr
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
U4K2 Módní tvorba - klauzurní projekt 2 ZK 7
U4S2 Módní tvorba - semestrální práce 2 ZK 9
2602 Oděvní střihové konstrukce 2 ZK 2
2486 Nauka o textilních materiálech 2 ZK 2
1372 Oděvní kresba 2 Z 1
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 34
3. semestr
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
U4K3 Módní tvorba - klauzurní projekt 3 ZK 7
U4S3 Módní tvorba - semestrální tvorba 3 ZK 9
2603 Oděvní střihové konstrukce 3 Z 1
1373 Oděvní kresba 3 Z 1
1551 Nauka o písmu 1 Z 1
1501 Technologie zpracování galanterních výrobků 1 Z 1
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0017 Dějiny evropského kostýmu a módy 1 Z 1
TB0019 Teorie módy ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
4. semestr
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
U4K4 Módní tvorba - klauzurní projekt 4 ZK 7
U4S4 Módní tvorba - semestrální práce 4 ZK 9
2604 Oděvní střihové konstrukce 4 ZK 2
1374 Oděvní kresba 4 Z 1
1552 Nauka o písmu 2 ZK 2
1502 Technologie zpracování galanterních výrobků 2 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0018 Dějiny evropského kostýmu a módy 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 40
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
U4K5 Módní tvorba - klauzurní projekt 5 ZK 7
U4S5 Módní tvorba - semestrální práce 5 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
U4K6 Módní tvorba - klauzurní projekt 6 ZK 7
U4S6 Módní tvorba - semestrální práce 6 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U4K7 Módní tvorba - klauzurní projekt 7 ZK 7
U4S7 Módní tvorba - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625
Platnost dat k 6. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan188-ects.html