UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Módní tvorba - klauzurní projekt
 
U4K5 ZK 7 U4K6 ZK 7
Módní tvorba - semestrální práce
 
U4S5 ZK 9 U4S6 ZK 9
Minimální počet kreditů za semestr 17 18
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 17 18
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 10.625 9.625
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625 27.625
Platnost dat k 7. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan188-3.html