UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Nauka o materiálech - Materiologie 2385 Z 1 2386 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Módní tvorba - klauzurní projekt
 
U4K3 ZK 7 U4K4 ZK 7
Módní tvorba - semestrální práce
 
U4S3 ZK 9 U4S4 ZK 9
Oděvní střihové konstrukce
 
2603 Z 1 2604 ZK 2
Oděvní kresba
 
1373 Z 1 1374 Z 1
Nauka o písmu 1551 Z 1 1552 ZK 2
Technologie zpracování galanterních výrobků 1501 Z 1 1502 ZK 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Dějiny uměleckého řemesla
 
TB0005 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století
 
TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Dějiny evropského kostýmu a módy
 
TB0017 Z 1 Předmět není vypsán TB0018 ZK 2 Předmět není vypsán
Teorie módy
 
TB0019 ZK 3 Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 27 38
Počet předepsaných kreditů celkem 27 38
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 0.625 -10.375
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625 27.625
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan188-2.html