UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér módní tvorby – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Módní tvorba - klauzurní projekt
 
U4K1 ZK 7 U4K2 ZK 7
Módní tvorba - semestrální práce
 
U4S1 ZK 9 U4S2 ZK 9
Oděvní střihové konstrukce
 
2601 Z 1 2602 ZK 2
Nauka o textilních materiálech 2485 Z 1 2486 ZK 2
Oděvní kresba
 
1371 Z 1 1372 Z 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Dějiny evropského kostýmu a módy TB0017 Z 1 Předmět není vypsán TB0018 ZK 2 Předmět není vypsán
Teorie módy TB0019 ZK 3 Zapsat
Minimální počet kreditů za semestr 25 32
Počet předepsaných kreditů celkem 25 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2.625 -4.375
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.625 27.625
Platnost dat k 28. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan188-1.html