UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér K.O.V.

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
1013 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros I ZK 1
TB0006 Design 19. století ZK 3
U3K1 K.O.V. - klauzurní projekt 1 ZK 7
U3S1 K.O.V. - semestrální práce 1 ZK 9
2435 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 1 Z 1
2463 Dílenská praktika (spec. dílny) 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
2. semestr
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
U3K2 K.O.V. - klauzurní projekt 2 ZK 7
U3S2 K.O.V. - semestrální práce 2 ZK 9
2436 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 2 Z 1
2464 Dílenská praktika (spec. dílny) 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 35
3. semestr
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3
U3K3 K.O.V. - klauzurní projekt 3 ZK 7
U3S3 K.O.V. - semestrální práce 3 ZK 9
2437 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 3 Z 1
2465 Dílenská praktika (spec. dílny) 3 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
4. semestr
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
U3K4 K.O.V. - klauzurní projekt 4 ZK 7
U3S4 K.O.V. - semestrální práce 4 ZK 9
2438 Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 4 Z 1
2466 Dílenská praktika (spec. dílny) 4 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2
U3K5 K.O.V. - klauzurní projekt 5 ZK 7
U3S5 K.O.V. - semestrální práce 5 ZK 9
2467 Dílenská praktika (spec. dílny) 5 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
U3K6 K.O.V. - klauzurní projekt 6 ZK 7
U3S6 K.O.V. - semestrální práce 6 ZK 9
2468 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U3K7 K.O.V. - klauzurní projekt 7 ZK 7
U3S7 K.O.V. - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan187-ects.html