UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér K.O.V. – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Dějiny uměleckého řemesla
 
TB0005 ZK 3
Historie a hermeneutika šperku TB0016 ZK 2
K.O.V. - klauzurní projekt
 
U3K5 ZK 7 U3K6 ZK 7
K.O.V. - semestrální práce
 
U3S5 ZK 9 U3S6 ZK 9
Dílenská praktika (spec. dílny) 2467 Z 1 2468 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 20 22
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan187-3.html