UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér K.O.V. – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Nauka o materiálech - Materiologie 2385 Z 1 2386 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století
 
TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Historie a současnost sklářské tvorby
 
TB0014 ZK 3
Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu
 
TB0015 ZK 3 Předmět není vypsán
K.O.V. - klauzurní projekt
 
U3K3 ZK 7 U3K4 ZK 7
K.O.V. - semestrální práce
 
U3S3 ZK 9 U3S4 ZK 9
Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum
 
2437 Z 1 2438 Z 1
Dílenská praktika (spec. dílny)
 
2465 Z 1 2466 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 28 30
Počet předepsaných kreditů celkem 28 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -2 -4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan187-2.html