UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér K.O.V. – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros 1013 ZK 1 1014 ZK 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945 TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945 TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu
 
TB0015 ZK 3 Předmět není vypsán
K.O.V. - klauzurní projekt
 
U3K1 ZK 7 U3K2 ZK 7
K.O.V. - semestrální práce
 
U3S1 ZK 9 U3S2 ZK 9
Experimentální techniky/technolog. Workshopy/technické minimum 2435 Z 1 2436 Z 1
Dílenská praktika (spec. dílny) 2463 Z 1 2464 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 23 32
Počet předepsaných kreditů celkem 23 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan187-1.html