UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér keramiky a porcelánu

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
1013 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros I ZK 1
TB0006 Design 19. století ZK 3
U2K1 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 1 ZK 7
U2S1 Keramika a porcelán - semestrální práce 1 ZK 9
2405 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 1 Z 1
2425 Dílenská praktika (spec. dílny) 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
2. semestr
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
U2K2 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 2 ZK 7
U2S2 Keramika a porcelán - semestrální práce 2 ZK 9
2406 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 2 Z 1
2426 Dílenská praktika (spec.dílny) 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 35
3. semestr
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3
U2K3 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 3 ZK 7
U2S3 Keramika a porcelán - semestrální práce 3 ZK 9
2407 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 3 Z 1
2427 Dílenská praktika (spec.dílny) 3 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
4. semestr
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
U2K4 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 4 ZK 7
U2S4 Keramika a porcelán - semestrální práce 4 ZK 9
2408 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum 4 Z 1
2428 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2
U2K5 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 5 ZK 7
U2S5 Keramika a porcelán - semestrální práce 5 ZK 9
2429 Dílenská praktika (spec.dílny) 5 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
U2K6 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 6 ZK 7
U2S6 Keramika a porcelán - semestrální práce 6 ZK 9
2430 Dílenská praktika (spec. dílny) 6 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U2K7 Keramika a porcelán - klauzurní projekt 7 ZK 7
U2S7 Keramika a porcelán - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan186-ects.html