UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér keramiky a porcelánu – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Dějiny uměleckého řemesla TB0005 ZK 3
Historie a hermeneutika šperku TB0016 ZK 2
Keramika a porcelán - klauzurní projekt
 
U2K5 ZK 7 U2K6 ZK 7
Keramika a porcelán - semestrální práce
 
U2S5 ZK 9 U2S6 ZK 9
Dílenská praktika (spec. dílny) 2429 Z 1 2430 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 20 22
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6 4
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan186-3.html