UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér keramiky a porcelánu – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Cizí jazyk
 
8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros
 
1013 ZK 1 1014 ZK 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění 1. poloviny 20. století
 
TB0002 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století
 
TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění
 
TB0001 ZK 3
Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu
 
TB0015 ZK 3 Předmět není vypsán
Keramika a porcelán - klauzurní projekt
 
U2K1 ZK 7 U2K2 ZK 7
Keramika a porcelán - semestrální práce
 
U2S1 ZK 9 U2S2 ZK 9
Experimentální techniky/Technologické Workshopy/Technické minimum
 
2405 Z 1 2406 Z 1
Dílenská praktika (spec. dílny)
 
2425 Z 1 2426 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 23 32
Počet předepsaných kreditů celkem 23 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 -6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26 26
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan186-1.html