UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér skla

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
U1K1 Sklo - klauzurní projekt 1 ZK 7
U1S1 Sklo - semestrální práce 1 ZK 9
2203 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 1 Z 1
2103 Dílenská praktika (spec. dílny) 1 Z 1
2871 Úvod do technologie skla 1 Z 1
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
1013 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros I ZK 1
TB0006 Design 19. století ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
2. semestr
U1K2 Sklo - klauzurní projekt 2 ZK 7
U1S2 Sklo - semestrální práce 2 ZK 9
2204 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 2 Z 1
2104 Dílenská praktika (spec.dílny) 2 Z 1
2872 Úvod do technologie skla 2 ZK 2
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 37
3. semestr
U1K3 Sklo - klauzurní projekt 3 ZK 7
U1S3 Sklo - semestrální práce 3 ZK 9
2205 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 3 Z 1
2105 Dílenská praktika (spec.dílny) 3 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0014 Historie a současnost sklářské tvorby ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
4. semestr
U1K4 Sklo - klauzurní projekt 4 ZK 7
U1S4 Sklo - semestrální práce 4 ZK 9
2206 Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 4 Z 1
2106 Dílenská praktika (spec.dílny) 4 Z 1
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TB0015 Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
U1K5 Sklo - klauzurní projekt 5 ZK 7
U1S5 Sklo - semestrální práce 5 ZK 9
2107 Dílenská praktika (spec.dílny) 5 Z 1
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
TB0016 Historie a hermeneutika šperku ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
6. semestr
U1K6 Sklo - klauzurní projekt 6 ZK 7
U1S6 Sklo - semestrální práce 6 ZK 9
2108 Dílenská praktika (spec.dílny) 6 Z 1
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
U1K7 Sklo - klauzurní projekt 7 ZK 7
U1S7 Sklo - semestrální práce 7 ZK 9
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan185-ects.html