UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér skla – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Sklo - klauzurní projekt
 
U1K5 ZK 7 U1K6 ZK 7
Sklo - semestrální práce
 
U1S5 ZK 9 U1S6 ZK 9
Dílenská praktika (spec. dílny) 2107 Z 1 2108 Z 1
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Dějiny uměleckého řemesla TB0005 ZK 3
Historie a hermeneutika šperku TB0016 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 20 22
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 20 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.375 4.375
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375 26.375
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan185-3.html