UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér skla – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra užitého umění I
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Sklo - klauzurní projekt
 
U1K3 ZK 7 U1K4 ZK 7
Sklo - semestrální práce
 
U1S3 ZK 9 U1S4 ZK 9
Experimentální techniky/Technologické Workshopy/technické minimum 2205 Z 1 2206 Z 1
Dílenská praktika (spec. dílny) 2105 Z 1 2106 Z 1
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Nauka o materiálech - Materiologie 2385 Z 1 2386 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Historie a současnost sklářské tvorby TB0014 ZK 3
Hlavní vývojové tendence umění keramiky a porcelánu
 
TB0015 ZK 3 Předmět není vypsán
Minimální počet kreditů za semestr 28 30
Počet předepsaných kreditů celkem 28 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1.625 -3.625
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.375 26.375
Platnost dat k 25. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan185-2.html