UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér fotografie

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
V5S1 Fotografie-semestrální práce 1 ZK 10
V5K1 Fotografie-klauzurní projekt 1 ZK 7
4041 Referát ze současného umění 1 Z 1
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
1641 Fotografické technologie 1 Z 1
3411 Dílenská praktika 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
2. semestr
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
V5S2 Fotografie-semestrální práce 2 ZK 10
V5K2 Fotografie-klauzurní projekt 2 ZK 7
4042 Referát ze současného umění 2 Z 1
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
1642 Fotografické technologie 2 ZK 2
0901 Základy fotografie ZK 2
3412 Dílenská praktika 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 36
3. semestr
TB0023 Současná teorie umění ZK 3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3
V5S3 Fotografie-semestrální práce 3 ZK 10
V5K3 Fotografie-klauzurní projekt 3 ZK 7
4043 Referát ze současného umění 3 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 28
4. semestr
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
V5S4 Fotografie-semestrální práce 4 ZK 10
V5K4 Fotografie-klauzurní projekt 4 ZK 7
4044 Referát ze současného umění 4 Z 1
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 29
5. semestr
V5S5 Fotografie-semestrální práce 5 ZK 10
V5K5 Fotografie-klauzurní projekt 5 ZK 7
4045 Referát ze současného umění 5 Z 1
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
2727 Management umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
6. semestr
V5S6 Fotografie-semestrální práce 6 ZK 10
V5K6 Fotografie-klauzurní projekt 6 ZK 7
4046 Referát ze současného umění 6 Z 1
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
V5S7 Fotografie-semestrální práce 7 ZK 10
V5K7 Fotografie-klauzurní projekt 7 ZK 7
4047 Referát ze současného umění 7 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan184-ects.html