UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér fotografie – 3. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Fotografie-semestrální práce
 
V5S5 ZK 10 V5S6 ZK 10
Fotografie-klauzurní projekt
 
V5K5 ZK 7 V5K6 ZK 7
Referát ze současného umění 4045 Z 1 4046 Z 1
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Management umění 2727 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 22 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.25 6.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan184-3.html