UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér fotografie – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Současná teorie umění TB0023 ZK 3
Teorie fotografie, filmu a videa TB0024 ZK 3
Galerie 207 TB0025 ZK 3 TB0026 ZK 3
České umění 2.poloviny 20.století TB0022 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Fotografie-semestrální práce
 
V5S3 ZK 10 V5S4 ZK 10
Fotografie-klauzurní projekt
 
V5K3 ZK 7 V5K4 ZK 7
Referát ze současného umění 4043 Z 1 4044 Z 1
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 28 29
Počet předepsaných kreditů celkem 28 29
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -1.75 -2.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 11. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan184-2.html