UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér fotografie – 1. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Fotografie-semestrální práce
 
V5S1 ZK 10 V5S2 ZK 10
Fotografie-klauzurní projekt
 
V5K1 ZK 7 V5K2 ZK 7
Referát ze současného umění
 
4041 Z 1 4042 Z 1
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Fotografické technologie 1641 Z 1 1642 ZK 2
Základy fotografie
 
0901 ZK 2
Dílenská praktika 3411 Z 1 3412 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 23 36
Počet předepsaných kreditů celkem 23 36
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.25 -9.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.25 26.25
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan184-1.html