UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér supermédií

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
SZ0004 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0001 Seminář k bakalářské práci
Z-1-
1
TB0002 Moderní umění: 1900-1945
ZK-3-
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TB0003 Umění po roce 1945
ZK-3-
3
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění
ZK-3-
3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa
ZK-3-
3
TB0025-6 Galerie 207
ZK-3-
ZK-3-
6
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století
ZK-3-
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
008* Digitální grafika a video
ZK-2-
ZK-2-
4
261* Intermediální tvorba a technologie
Z-1-
ZK-2-
3
341* Dílenská praktika
Z-1-
Z-1-
2
V4S* Supermédia-semestrální práce
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
70
V4K* Supermédia-klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
403* Referát ze současného umění
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
7
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
251* Základy digitálního zobrazování
ZK-2-
ZK-2-
4
2727 Management umění
ZK-3-
3
Minimální počet kreditů 190
Povinně volitelné předměty
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie 4
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba 4
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba 4
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba 4
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika 4
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba 4
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby 4
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie 4
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba 4
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba 4
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba 4
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika 4
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba 4
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby 4
Minimální počet kreditů 64
Počet předepsaných kreditů celkem 254
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -42
Celkový počet kreditů 212
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan183.html