UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér supermédií

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
0081 Digitální grafika a video 1 ZK 2
3411 Dílenská praktika 1 Z 1
V4S1 Supermédia-semestrální práce 1 ZK 10
V4K1 Supermédia-klauzurní projekt 1 ZK 7
4031 Referát ze současného umění 1 Z 1
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
2. semestr
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
0082 Digitální grafika a video 2 ZK 2
3412 Dílenská praktika 2 Z 1
V4S2 Supermédia-semestrální práce 2 ZK 10
V4K2 Supermédia-klauzurní projekt 2 ZK 7
4032 Referát ze současného umění 2 Z 1
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
3. semestr
TB0023 Současná teorie umění ZK 3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3
2611 Intermediální tvorba a technologie 1 Z 1
V4S3 Supermédia-semestrální práce 3 ZK 10
V4K3 Supermédia-klauzurní projekt 3 ZK 7
4033 Referát ze současného umění 3 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
4. semestr
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2
V4S4 Supermédia-semestrální práce 4 ZK 10
V4K4 Supermedia-klauzurní projekt ZK 7
4034 Referát ze současného umění 4 Z 1
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
5. semestr
V4S5 Supermédia-semestrální práce 5 ZK 10
V4K5 Supermédia-klauzurní projekt 5 ZK 7
4035 Referát ze současného umění 5 Z 1
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
2727 Management umění ZK 3
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
6. semestr
V4S6 Supermédia-semestrální práce 6 ZK 10
V4K6 Supermédia-klauzurní projekt 6 ZK 7
4036 Referát ze současného umění 6 Z 1
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
V4S7 Supermédia-semestrální práce 7 ZK 10
V4K7 Supermédia-klauzurní projekt 7 ZK 7
4037 Referát ze současného umění 7 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan183-ects.html