UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér supermédií – 4. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci B0001 Z 1
Supermédia-semestrální práce
 
V4S7 ZK 10
Supermédia-klauzurní projekt
 
V4K7 ZK 7
Referát ze současného umění
 
4037 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 22 8
Počet předepsaných kreditů celkem 22 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.5 18.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5 26.5
Platnost dat k 24. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan183-4.html