UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér intermediální konfrontace – 3. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Intermediální konfrontace-semestrální práce
 
V3S5 ZK 10 V3S6 ZK 10
Intermediální konfrontace-klauzurní projekt
 
V3K5 ZK 7 V3K6 ZK 7
Referát ze současného umění 4025 Z 1 4026 Z 1
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Management umění 2727 ZK 3
Minimální počet kreditů za semestr 22 20
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 22 20
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.5 6.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5 26.5
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan182-3.html