UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér intermediální konfrontace – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění TB0023 ZK 3
Teorie fotografie, filmu a videa TB0024 ZK 3
Galerie 207 TB0025 ZK 3 TB0026 ZK 3
České umění 2.poloviny 20.století TB0022 ZK 3
Seminář k současnému umění TB0004 ZK 3
Intermediální konfrontace-semestrální práce
 
V3S3 ZK 10 V3S4 ZK 10
Intermediální konfrontace-klauzurní projekt
 
V3K3 ZK 7 V3K4 ZK 7
Referát ze současného umění 4023 Z 1 4024 Z 1
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Intermediální tvorba a technologie 2611 Z 1 2612 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 31 33
Počet předepsaných kreditů celkem 31 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -4.5 -6.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.5 26.5
Platnost dat k 24. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan182-2.html