UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér malby – 4. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci
 
B0001 Z 1
Malba-semestrální práce
 
V2S7 ZK 10
Malba-klauzurní projekt
 
V2K7 ZK 7
Referát za současného umění 4017 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 22 8
Počet předepsaných kreditů celkem 22 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.125 18.125
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125 26.125
Platnost dat k 30. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan181-4.html