UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér malby – 1. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Malba-semestrální práce
 
V2S1 ZK 10 V2S2 ZK 10
Malba-klauzurní projekt
 
V2K1 ZK 7 V2K2 ZK 7
Referát za současného umění
 
4011 Z 1 4012 Z 1
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Digitální grafika a video
 
0081 ZK 2 0082 ZK 2
Dílenská praktika 3411 Z 1 3412 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 22 32
Počet předepsaných kreditů celkem 22 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4.125 -5.875
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 26.125 26.125
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan181-1.html