UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér sochařství

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
V1S1 Sochařství-semestrální práce 1 ZK 10
V1K1 Socha - klauzurní projekt 1 ZK 7
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
4001 Referát ze současného umění 1 Z 1
3451 Modelování podle živého modelu 1 Z 1
3411 Dílenská praktika 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
2. semestr
TB0002 Moderní umění: 1900-1945 ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TB0003 Umění po roce 1945 ZK 3
V1S2 Sochařství-semestrální práce 2 ZK 10
V1K2 Sochařství-klauzurní projekt 2 ZK 7
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
4002 Referát ze současného umění 2 Z 1
3452 Modelování podle živého modelu 2 Z 1
3412 Dílenská praktika 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 31
3. semestr
TB0023 Kapitoly ze současné filosofie a teorie umění ZK 3
TB0024 Teorie fotografie, filmu a videa ZK 3
TB0025 Galerie 207 1 ZK 3
V1S3 Sochařství-semestrální práce 3 ZK 10
V1K3 Socha - klauzurní projekt 3 ZK 7
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
4003 Referát ze současného umění 3 Z 1
7207 Modelování a sochařská průprava 2 ZK 2
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
3453 Modelování podle živého modelu 3 Z 1
3413 Dílenská praktika 3 Z 1
3441 Abeceda sochařských forem 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 35
4. semestr
TB0026 Galerie 207 2 ZK 3
TB0022 České umění 2.poloviny 20.století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
V1S4 Sochařství-semestrální práce 4 ZK 10
V1K4 Sochařství-klauzurní projekt 4 ZK 7
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
4004 Referát za současného umění 4 Z 1
7208 Modelování a sochařská průprava 3 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
3414 Dílenská praktika 4 Z 1
3442 Abeceda sochařských forem 2 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 35
5. semestr
V1S5 Sochařství-semestráln práce 5 ZK 10
V1K5 Sochařství-klauzurní projekt 5 ZK 7
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
4005 Referát ze současného umění 5 Z 1
2727 Management umění ZK 3
3415 Dílenská praktika 5 Z 1
3443 Abeceda sochařských forem 3 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
6. semestr
V1S6 Sochařství-semestrální práce 6 ZK 10
V1K6 Sochařství-klauzurní projekt 6 ZK 7
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
4006 Referát ze současného umění 6 Z 1
3416 Dílenská praktika 6 Z 1
3444 Abeceda sochařských forem 4 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
V1S7 Sochařství-semestrální práce 7 ZK 10
V1K7 Sochařství-klauzurní projekt 7 ZK 7
4007 Referát ze současného umění 7 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan180-ects.html