UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér sochařství – 4. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci
 
B0001 Z 1
Sochařství-semestrální práce
 
V1S7 ZK 10
Socha - klauzurní projekt
 
V1K7 ZK 7
Referát ze současného umění 4007 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 22 8
Počet předepsaných kreditů celkem 22 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 5.75 19.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75 27.75
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan180-4.html