UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér sochařství – 3. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Sochařství-semestrální práce
 
V1S5 ZK 10 V1S6 ZK 10
Socha - klauzurní projekt
 
V1K5 ZK 7 V1K6 ZK 7
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Referát ze současného umění 4005 Z 1 4006 Z 1
Management umění 2727 ZK 3
Dílenská praktika 3415 Z 1 3416 Z 1
Abeceda sochařských forem 3443 Z 1 3444 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 24 22
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 24 22
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.75 5.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75 27.75
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan180-3.html