UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér sochařství – 2. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Současná teorie umění TB0023 ZK 3
Teorie fotografie, filmu a videa TB0024 ZK 3
Galerie 207 TB0025 ZK 3 TB0026 ZK 3
České umění 2.poloviny 20.století
 
TB0022 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Sochařství-semestrální práce
 
V1S3 ZK 10 V1S4 ZK 10
Socha - klauzurní projekt
 
V1K3 ZK 7 V1K4 ZK 7
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Referát ze současného umění 4003 Z 1 4004 Z 1
Modelování a sochařská průprava
 
7207 ZK 2 7208 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Modelování podle živého modelu 3453 Z 1
Dílenská praktika 3413 Z 1 3414 Z 1
Abeceda sochařských forem 3441 Z 1 3442 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 35 35
Počet předepsaných kreditů celkem 35 35
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -7.25 -7.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75 27.75
Platnost dat k 5. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan180-2.html