UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér sochařství – 1. ročník

Studijní obor: Výtvarná tvorba (8206R108) Katedra volného umění
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Sochařství-semestrální práce
 
V1S1 ZK 10 V1S2 ZK 10
Socha - klauzurní projekt
 
V1K1 ZK 7 V1K2 ZK 7
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Referát ze současného umění
 
4001 Z 1 4002 Z 1
Modelování podle živého modelu
 
3451 Z 1 3452 Z 1
Dílenská praktika 3411 Z 1 3412 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 21 31
Počet předepsaných kreditů celkem 21 31
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.75 -3.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 27.75 27.75
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan180-1.html