UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér produktového designu – 4. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
SZZ z dějin umění
 
SZ0004 ZK 4
Obhajoba bakalářské práce
 
SZ0005 ZK 7
Seminář k bakalářské práci
 
B0001 Z 1
Produktový design - semestrální práce
 
D3S7 ZK 9
Produktový design - klauzurní projekt
 
D3K7 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 20 8
Počet předepsaných kreditů celkem 20 8
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 8.5 20.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.5 28.5
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan179-4.html