UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér produktového designu – 2. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Ergonomie 1136 ZK 2
Základy strojírenských technologií 3111 Z 1 3112 Z 1
Konstrukce nábytku a interiéru 1111B Z 1 1112B ZK 2
Řízení značky v praktických aplikacích
 
1803 Z 1
3D fréza, 3D tisk, laser
 
2865 Z 2
Design 1. poloviny 20. století TB0007 ZK 3
Dějiny uměleckého řemesla
 
TB0005 ZK 3
Design 2. poloviny 20. století
 
TB0008 ZK 3
Seminář k současnému umění
 
TB0004 ZK 3
Produktový design - semestrální práce
 
D3S3 ZK 9 D3S4 ZK 9
Produktový design - klauzurní projekt
 
D3K3 ZK 7 D3K4 ZK 7
Cizí jazyk 8003 Z 1 8004 ZK 2
Základy digitálního zobrazování 2516 ZK 2 2517 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 29 32
Počet předepsaných kreditů celkem 29 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů -0.5 -3.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.5 28.5
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan179-2.html