UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér produktového designu – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna)
 
1155 Z 1 1156 Z 1
Ergonomie
 
1135 Z 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění: 1900-1945
 
TB0002 ZK 3
Umění po roce 1945
 
TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Dějiny průmyslového designu
 
TB0013 ZK 3
Produktový design - semestrální práce
 
D3S1 ZK 9 D3S2 ZK 9
Produktový design - klauzurní projekt
 
D3K1 ZK 7 D3K2 ZK 7
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros 1013 ZK 1 1014 ZK 1
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Minimální počet kreditů za semestr 25 32
Počet předepsaných kreditů celkem 25 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3.5 -3.5
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.5 28.5
Platnost dat k 6. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan179-1.html