UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu nábytku a interiéru

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
SZ0004 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce
ZK-7-
7
B0001 Seminář k bakalářské práci
Z-1-
1
115* Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna)
Z-1-
Z-1-
2
113* Ergonomie
Z-1-
ZK-2-
3
311* Základy strojírenských technologií
Z-1-
Z-1-
Z-1-
Z-1-
4
111* Konstrukce nábytku a interiéru
Z-1-
ZK-2-
3
1803 Řízení značky v praktických aplikacích
Z-1-
1
1771 Denní a umělé osvětlení 1
ZK-2-
2
1761 Akustika, elektroakustika 1
ZK-2-
2
2865 3D fréza, 3D tisk, laser
Z-2-
2
TB0006 Design 19. století
ZK-3-
3
TB0002 Moderní umění: 1900-1945
ZK-3-
3
TB0003 Umění po roce 1945
ZK-3-
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TB0007 Design 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla
ZK-3-
3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TB0013 Dějiny průmyslového designu
ZK-3-
3
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
238* Nauka o materiálech - Materiologie
Z-1-
ZK-2-
3
2674 Prezentační dovednosti
ZK-2-
2
280* Technické kreslení
Z-1-
Z-1-
2
1013-14 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros
ZK-1-
ZK-1-
2
251* Základy digitálního zobrazování
ZK-2-
ZK-2-
4
D2S* Design nábytku a interiéru - semestrální práce
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
ZK-9-
63
D2K* Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
49
Minimální počet kreditů 192
Povinně volitelné předměty
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie 4
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba 4
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba 4
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba 4
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika 4
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba 4
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby 4
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie 4
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba 4
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba 4
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba 4
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika 4
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba 4
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby 4
Minimální počet kreditů 64
Počet předepsaných kreditů celkem 256
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -26
Celkový počet kreditů 230
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan178.html