UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu nábytku a interiéru – 3. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Základy strojírenských technologií 3113 Z 1 3114 Z 1
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Akustika a elektroakustika 1
 
1761 ZK 2
Cizí jazyk 8005 Z 1 8006 ZK 2
Nauka o materiálech - Materiologie 2385 Z 1 2386 ZK 2
Design nábytku a interiéru - semestrální práce
 
D2S5 ZK 9 D2S6 ZK 9
Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt
 
D2K5 ZK 7 D2K6 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 21 23
Povinně volitelné předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 21 23
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 7.75 5.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75 28.75
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan178-3.html