UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Ateliér designu nábytku a interiéru – 1. ročník

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna)
 
1155 Z 1 1156 Z 1
Ergonomie
 
1135 Z 1
Design 19. století TB0006 ZK 3
Moderní umění 1. poloviny 20. století
 
TB0002 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století
 
TB0003 ZK 3
Současná filozofie umění
 
TB0001 ZK 3
Dějiny průmyslového designu
 
TB0013 ZK 3
Cizí jazyk
 
8001 Z 1 8002 ZK 2
Prezentační dovednosti 2674 ZK 2
Technické kreslení
 
2803 Z 1 2804 Z 1
Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros
 
1013 ZK 1 1014 ZK 1
Design nábytku a interiéru - semestrální práce
 
D2S1 ZK 9 D2S2 ZK 9
Design nábytku a interiéru - klauzurní projekt
 
D2K1 ZK 7 D2K2 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 26 33
Počet předepsaných kreditů celkem 26 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 2.75 -4.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75 28.75
Platnost dat k 1. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan178-1.html