UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Ateliér průmyslového designu

Studijní obor: Design (8206R100) Katedra designu
Studijní program: Výtvarná umění (B8206) Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
1155 Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna) 1 Z 1
TB0006 Design 19. století ZK 3
TB0013 Dějiny průmyslového designu ZK 3
D1S1 Průmyslový design - semestrální práce 1 ZK 9
D1K1 Průmyslový design - klauzurní projekt 1 ZK 7
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
2803 Technické kreslení 1 Z 1
1013 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros I ZK 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
2. semestr
1156 Dílenská praktika (dřevo, kov, modelářská dílna) 2 Z 1
1135 Ergonomie 1 Z 1
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
D1S2 Průmyslový design - semestrální práce 2 ZK 9
D1K2 Průmyslový design - klauzurní projekt 2 ZK 7
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
2674 Prezentační dovednosti ZK 2
2804 Technické kreslení 2 Z 1
1014 Tvorba 3D modelů v programu Rhinoceros II ZK 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 33
3. semestr
1136 Ergonomie 2 ZK 2
3111 Základy strojírenských technologií 1 Z 1
1111B Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1
1803 Řízení značky v praktických aplikacích Z 1
2865 3D fréza, 3D tisk, laser Z 2
TB0007 Design 1. poloviny 20. století ZK 3
D1S3 Průmyslový design - semestrální práce 3 ZK 9
D1K3 Průmyslový design - klauzurní projekt 3 ZK 7
2611 Intermediální tvorba a technologie 1 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
2516 Základy digitálního zobrazování 1 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
4. semestr
3112 Základy strojírenských technologií 2 Z 1
1112B Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2
TB0005 Dějiny uměleckého řemesla ZK 3
TB0008 Design 2. poloviny 20. století ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
D1S4 Průmyslový design - semestrální práce 4 ZK 9
D1K4 Průmyslový design - klauzurní projekt 4 ZK 7
2612 Intermediální tvorba a technologie 2 ZK 2
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
2517 Základy digitálního zobrazování 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 34
5. semestr
3113 Základy strojírenských technologií 3 Z 1
1771 Denní a umělé osvětlení 1 ZK 2
D1S5 Průmyslový design - semestrální práce 5 ZK 9
D1K5 Průmyslový design - klauzurní projekt 5 ZK 7
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
2385 Nauka o materiálech - Materiologie 1 Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
6. semestr
3114 Základy strojírenských technologií 4 Z 1
1761 Akustika a elektroakustika 1 ZK 2
D1S6 Průmyslový design - semestrální práce 6 ZK 9
D1K6 Průmyslový design - klauzurmí projekt 6 ZK 7
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
2386 Nauka o materiálech - Materiologie 2 ZK 2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
7. semestr
SZ0004 SZZ z dějin umění ZK 4
D1S7 Průmyslový design - semestráílní práce 7 ZK 9
D1K7 Průmyslový design - klauzurní projekt 7 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
8. semestr
SZ0005 Obhajoba bakalářské práce ZK 7
B0001 Seminář k bakalářské práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.75
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan177-ects.html