UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 4

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník kredity
ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS ZS LS
Povinné předměty
104* Matematika
Z-1-
ZK-2-
3
111* Konstrukce nábytku a interiéru
Z-1-
ZK-2-
3
800* Cizí jazyk
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
9
106* Mechanika
Z-1-
ZK-2-
3
1133 Ergonomie I
ZK-2-
2
105* Statika
Z-1-
ZK-2-
3
114* Urbanismus - teorie a město
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
ZK-3-
12
186* Historické nosné konstrukce a jejich tektonika
Z-1-
ZK-2-
3
1771 Denní a umělé osvětlení 1
ZK-2-
2
1761 Akustika a elektroakustika 1
ZK-2-
2
1235 CAD
Z-2-
2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci
ZK-2-
2
101* Navrhování staveb a staveb. fyzika
ZK-2-
ZK-2-
4
107* Typologie bydlení
Z-1-
ZK-2-
3
109* Deskriptiva
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
6
102* Stavební konstrukce
ZK-2-
ZK-2-
4
108* Typologie veřejných staveb
Z-1-
ZK-2-
Z-1-
ZK-2-
6
2572 Aplikovaná geodezie
Z-2-
Předmět není vypsán
Z-2-
Předmět není vypsán
2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek
ZK-2-
Předmět není vypsán
ZK-2-
Předmět není vypsán
2
103* Provádění a provoz staveb
Z-1-
ZK-2-
3
116* Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí
Z-1-
ZK-2-
3
TM0003 Česká architektura 19. století
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století
ZK-3-
3
TM0001 Architektura renesance a baroka
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0006 Česká architektura 20. století
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0001 Současná filozofie umění
ZK-3-
3
TM0005 Architektura po roce 1945
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TB0004 Seminář k současnému umění
ZK-3-
3
TM0002 Architektura 19. století
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TM0004 Architektura 20. století
ZK-3-
3
TM0007 Seminář k současné architektuře
ZK-4-
Předmět není vypsán
ZK-4-
Předmět není vypsán
4
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu
ZK-3-
Předmět není vypsán
ZK-3-
Předmět není vypsán
3
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie
ZK-3-
3
SZ0003 SZZ ze stavitelství
ZK-10-
10
SZ0001 SZZ z dějin umění
ZK-4-
4
SZ0002 Obhajoba diplomové práce
ZK-25-
25
M0001 Seminář k diplomové práci
Z-1-
1
A4S* Architektura 4 - semestrální práce
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
ZK-10-
92
A4K* Architektura 4 - klauzurní projekt
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
ZK-7-
77
Minimální počet kreditů 328
Povinně volitelné předměty
8205E Výtvarný Modul 5 - Aplikovaná anatomie 4
8205B Výtvarný Modul 5 - Krajinomalba 4
8205D Výtvarný Modul 5 - Monumentální malba 4
8205H Výtvarný Modul 5 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8205C Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální kresba 4
8205F Výtvarný Modul 5 - Pokročilá figurální plastika 4
8205A Výtvarný Modul 5 - Realistická malba 4
8205G Výtvarný Modul 5 - Technologie malby 4
8206E Výtvarný Modul 6 - Aplikovaná anatomie 4
8206B Výtvarný Modul 6 - Krajinomalba 4
8206D Výtvarný Modul 6 - Monumentální Malba 4
8206H Výtvarný Modul 6 - Perspektiva a ostatní vizuální interpretace prostoru 4
8206C Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální kresba 4
8206F Výtvarný Modul 6 - Pokročilá figurální plastika 4
8206A Výtvarný Modul 6 - Realistická malba 4
8206G Výtvarný Modul 6 - Technologie malby 4
Minimální počet kreditů 64
Počet předepsaných kreditů celkem 392
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů -53
Celkový počet kreditů 339
Platnost dat k 2. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan176.html