UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 4 – 1. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Matematika 1043 Z 1 1044 ZK 2
Cizí jazyk 8001 Z 1 8002 ZK 2
CAD 1235 Z 2
Navrhování staveb a staveb. fyzika
 
1011 ZK 2 1012 ZK 2
Typologie bydlení
 
1071 Z 1 1072 ZK 2
Deskriptiva 1091 Z 1 1092 ZK 2
Česká architektura 19. století TM0003 ZK 3 Předmět není vypsán
Moderní umění 1. poloviny 20. století TB0002 ZK 3
Umění 2. poloviny 20. století TB0003 ZK 3
Architektura renesance a baroka TM0001 ZK 3 Zapsat
Současná filozofie umění TB0001 ZK 3
Architektura po roce 1945 TM0005 ZK 3 Zapsat
Architektura 4 - semestrální práce
 
A4S1 ZK 7 A4S2 ZK 7
Architektura 4 - klauzurní projekt
 
A4K1 ZK 7 A4K2 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 22 33
Počet předepsaných kreditů celkem 22 33
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.25 -4.75
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 28. 6. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan176-1.html