UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Zjednodušený studijní plán Architektura 2

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu Zakončení Kredity
1. semestr
1043 Matematika 1 Z 1
8001 Cizí jazyk 1 Z 1
1235 CAD Z 2
1011 Navrhování staveb a staveb. fyzika 1 (Stavitelství I.) ZK 2
1071 Typologie bydlení 1 Z 1
1091 Deskriptiva 1 Z 1
A2S1 Architektura 2 - semestrální práce 1 ZK 7
A2K1 Architektura 2 - klauzurní projekt 1 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
2. semestr
1044 Matematika 2 ZK 2
8002 Cizí jazyk 2 ZK 2
1012 Navrhování staveb a staveb. fyzika 2 (Stavitelství II.) ZK 2
1072 Typologie bydlení 2 ZK 2
1092 Deskriptiva 2 ZK 2
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3
TB0002 Moderní umění 1. poloviny 20. století ZK 3
TB0003 Umění 2. poloviny 20. století ZK 3
TM0001 Architektura renesance a baroka ZK 3
TB0001 Současná filozofie umění ZK 3
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
A2S2 Architektura 2 - semestrální práce 2 ZK 7
A2K2 Architektura 2 - klauzurní projekt 2 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 42
3. semestr
1111 Konstrukce nábytku a interiéru 1 Z 1
8003 Cizí jazyk 3 Z 1
1063 Mechanika 1 Z 1
1093 Deskriptiva 3 Z 1
1025 Stavební konstrukce 1 (Stavitelství III.) ZK 2
1081 Typologie veřejných staveb 1 Z 1
TM0006 Česká architektura 20. století ZK 3
A2S3 Architektura 2 - semestrální práce 3 ZK 7
A2K3 Architektura 2 - klauzurní projekt 3 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
4. semestr
1112 Konstrukce nábytku a interiéru 2 ZK 2
8004 Cizí jazyk 4 ZK 2
1064 Mechanika 2 ZK 2
1133 Ergonomie I ZK 2
1094 Deskriptiva 4 ZK 2
1026 Stavební konstrukce 2 (Stavitelství IV.) ZK 2
1082 Typologie veřejných staveb 2 ZK 2
2572 Aplikovaná geodezie Z 2
TM0003 Česká architektura 19. století ZK 3
TM0001 Architektura renesance a baroka ZK 3
TM0005 Architektura po roce 1945 ZK 3
TB0004 Seminář k současnému umění ZK 3
TM0002 Architektura 19. století ZK 3
A2S4 Architektura 2 - semestrální práce 4 ZK 7
A2K4 Architektura 2 - klauzurní projekt 4 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 45
5. semestr
8005 Cizí jazyk 5 Z 1
1053 Statika 1 Z 1
1083 Typologie veřejných staveb 3 Z 1
1033 Provádění a provoz staveb 1 Z 1
1163 Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 1 Z 1
TM0006 Česká architektura 20. století ZK 3
TM0004 Architektura 20. století ZK 3
A2S5 Architektura 2 - semestrální práce 5 ZK 7
A2K5 Architektura 2 - klauzurní projekt 5 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
6. semestr
8006 Cizí jazyk 6 ZK 2
1054 Statika 2 ZK 2
1084 Typologie veřejných staveb 4 ZK 2
2572 Aplikovaná geodezie Z 2
1034 Provádění a provoz staveb 2 ZK 2
1164 Stavitelství a semestrální cvičení ze stavebních konstrukcí 2 ZK 2
TM0002 Architektura 19. století ZK 3
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
A2S6 Architektura 2 - semestrální práce 6 ZK 7
A2K6 Architektura 2 - klauzurní projekt 6 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 32
7. semestr
1145 Urbanismus - teorie a město 1 ZK 3
1865 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 1 Z 1
TN0001 Základy novověké vědy a filozofie ZK 3
A2S7 Architektura 2 - semestrální práce 7 ZK 10
A2K7 Architektura 2 - klauzurní projekt 7 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
8. semestr
1146 Urbanismus - teorie a město 2 ZK 3
1866 Historické nosné konstrukce a jejich tektonika 2 ZK 2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
TM0008 Komplexní jevy v architektuře a urbanismu ZK 3
SZ0003 SZZ ze stavitelství ZK 10
A2S8 Architektura 2 - semestrální práce 8 ZK 10
A2K8 Architektura 2 - klauzurní projekt 8 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 41
9. semestr
1147 Urbanismus - teorie a město 3 ZK 3
1771 Denní a umělé osvětlení 1 ZK 2
A2S9 Architektura 2 - semestrální práce 9 ZK 10
A2K9 Architektura 2 - klauzurní projekt 9 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
10. semestr
1148 Urbanismus - teorie a město 4 ZK 3
1761 Akustika a elektroakustika 1 ZK 2
7301 Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci ZK 2
1781 Ochrana a rekonstrukce památek ZK 2
TM0007 Seminář k současné architektuře ZK 4
A2S10 Architektura 2 - semestrální práce 10 ZK 10
A2K10 Architektura 2 - klauzurní projekt 10 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Součet kreditů za povinné předměty v tomto semestru 30
11. semestr
SZ0001 SZZ z dějin umění ZK 4
A2S11 Architektura 2 - semestrální práce 11 ZK 10
A2K11 Architektura 2 - klauzurní projekt 11 ZK 7
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
12. semestr
SZ0002 Obhajoba diplomové práce ZK 25
M0001 Seminář k diplomové práci Z 1
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25
Platnost dat k 17. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan174-ects.html