UMPRUM – Vysoká škola umělecko průmyslováSTUDIJNÍ PLÁNY

Studijní plán Architektura 2 – 5. ročník

Studijní obor: Architektonická tvorba (8206T001) Katedra architektury
Studijní program: Výtvarná umění (M8206) Typ studia: Magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | 4. ročník | 5. ročník | 6. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty
Urbanismus - teorie a město 1147 ZK 3 1148 ZK 3
Denní a umělé osvětlení 1 1771 ZK 2
Akustika, elektroakustika 1 1761 ZK 2
Legislativa ve stavebnictví a příprava pro autorizaci 7301 ZK 2
Ochrana a rekonstrukce památek 1781 ZK 2 Zapsat
Seminář k současné architektuře TM0007 ZK 4 Zapsat
Architektura 2 - semestrální práce
 
A2S9 ZK 10 A2S10 ZK 10
Architektura 2 - klauzurní projekt
 
A2K9 ZK 7 A2K10 ZK 7
Minimální počet kreditů za semestr 22 24
Počet předepsaných kreditů celkem 22 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 6.25 4.25
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 28.25 28.25
Platnost dat k 26. 5. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://sp.vsup.cz/cs/stplan174-5.html